Open menu

CVAH Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 44 11.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurslid van een markt zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden. Eén daarvan is het regelen van goede invulling van de (financiële) bescherming van u als bestuurder. Hiervoor hebben wij een speciale verzekering samengesteld. Dit zodat u niet persoonlijk opdraait voor de kosten als u aansprakelijk wordt gesteld.

Om te voorkomen dat u persoonlijk moet opdraaien voor een fout die u als bestuurder maakt, is er een betaalbare verzekeringsoplossing beschikbaar. Dit is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van CVAH Verzekeringsdienst beschermt uw privévermogen tegen de gevolgen van een fout die u als bestuurder maakt.


Bestuurders en toezichthouders hebben te maken met:

 

Interne aansprakelijkheid: indien u als bestuurder of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan het bedrijf zelf u hiervoor aansprakelijk stellen.
 

Externe aansprakelijkheid: als u onzorgvuldig handelt naar derden zoals crediteuren, de Belastingdienst of uw werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink oplopen. Ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaim en/of hoge juridische kosten.

 

In dat geval gaat het ten koste van uw privévermogen zoals uw huis, auto of spaargeld. Deze vermogensschade is niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze dekt alleen aanspraken in het geval van materiële of personenschade.

 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van CVAH Verzekeringsdienst biedt een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief. Ook sluit deze verzekering naadloos aan op de AVB van CVAH Verzekeringsdienst.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering staat u bij in de volgende situaties:

 • Risicovol investeren: als blijkt dat u zonder gedegen onderzoek investeringen heeft gedaan die verkeerd uitpakken, kunnen leveranciers u hiervoor aansprakelijk stellen als u niet meer in staat bent hun facturen te betalen.
 • Onvolledige boekhouding: de Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen als u uw boekhouding heeft verwaarloosd.
 • Fusie en overname: als u de salarissen van uw werknemers niet meer kan betalen doordat u een overname doet die financieel nadelig uitpakt.
 • Faillissement: de curator kan u aansprakelijk stellen bij een faillissement als blijkt dat u de administratie niet op orde heeft. Een voorbeeld hiervan is het te laat deponeren van jaarrekeningen.  

De volgende personen zijn verzekerd op deze polis:

 • Bestuurders en toezichthouders
 • Medebeleidsbepalers
 • Voormalig verzekerden
 • Rechtsopvolgers
 • Vereffenaars

De dekking van deze verzekering bestaat uit twee elementen:

 • De kosten van verweer.
 • De kosten van de uiteindelijk schadeclaim.

Als en sprake is van opzet, zijn de kosten niet gedekt. Ook schade die alleen bestaat uit opgelegde boetes of dwangsommen is niet gedekt. Als laatst is er geen dekking in het geval van ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerden of derden.

Interesse in de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Overweegt u om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten of wilt u hier meer informatie over? Vul onderstaand formulier in en onze specialisten nemen binnen 5 werkdagen contact met u op. 

AanhefBent u lid van CVAH?Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 44 11 of stuur ze een e-mail.

Uw voordelen

 Uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief.

 Beschermt uw privévermogen.

Dekking bestaande uit twee elementen.